Historik

1957

Pär Jinnestrand föds på Finspångs lasarett

1960

Stefan Jinnestrand föds på BB i Örebro.

1983

Bröderna bildar bolag och köper en hyresfastighet i Laxå som i folkmun kallas Tomtudden. Fastigheten ROT-rustas och den blir grunden till ett lokalt fastighetsbestånd bestående av rustade och nyproducerade hyresfastigheter.

1988

Tiveds Stugby köps av kommunen.

1989

Pär slutar sin tjänst på dåvarande Sparbanken Fastighetsbyrå och Stefan slutar samtidigt sin anställning på Trygg-Hansa. De bildar Sydnärkes Fastighetsbyrå AB där Pär fortsätter med fastighetsmäkleri medan Stefan främst jobbar med fastighetsbeståndet.

1990

Förvaltnings AB Tomtudden som fastighetsbolaget då hette, utses till Årets företag i Laxå, med motiveringen: ”Tomtudden är det första företaget i Laxå som satsat på produktion och förvaltning av bostäder i privat regi. Genom bevarandet av gamla miljöer har bröderna Jinnestrand visat känsla för sin hemkommun och skapat attraktiva bostäder. Kommunen har på det här sättet tillförts nya invånare”.

1998

Franchiserättigheten till FöreningsSparbanken i Södra Närke omfattande kommunerna Kumla. Hallsberg, Askersund, Laxå samt del av Lekeberg inköptes.

1999

Mäklarverksamheten utökas med franchiserättigheten för Örebro, Nora och resterande del av Lekeberg. Senare tillkommer även Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

2002

ESAB:s personalmatsalar, den sk ESAB-restaurangen köps in och efter en snabb renovering öppnas igen under namnet Bodarne Krog. Förutom luncher även catering, pub och danskvällar.

2003

Esso byggde Sveriges första motorby 1963. Anläggningen bestod av motell, hotell, restaurang och bensinmack (klicka här för att läsa mer om anläggningens historia.) År 2003 förvärvar bröderna den nedgångna motorbyn av Carestel och påbörjar en omfattande renovering och ombyggnation, nu under namnet RastPunkt Laxå, Vägkrog & Hotell.

2004

Fastighetsbyrån köper Svensk Villamäklare AB och övertar kontoret i Askersund.

2005

1 Juni öppnas en helt nybyggd Burger King-restaurang i direkt anknytning till RastPunkt. I september sälj fastighetsbeståndet i Laxå tätort.

2006

Fastigheterna i Hasselfors och Kumla säljs. Bröderna förvärvar 40% av aktierna i Laxå Bruk som producerar vägfiber och formpressade mineralullsprodukter. Ytterligare ett förvärv görs när man införlivar Thomas Andersson Fastighetsbyrå i Hallsberg med den övriga fastighetsmäkleriverksamheten.

2007

Fastighetsbyrån förvärvar Fastighetskonsult i Örebro och övertar samtliga mäklare. 25% av aktierna i Hagabergs Mekaniska AB i Hällabrottet förvärvas också. Bolaget tillverkar Gaffelspridaraggregat till Truckar. Ytterligare aktier i Laxå Bruk köps in. Bodarne Krog avyttras.

2008

Fratrum och Fastighetsbyrån flyttar till nyrenoverade lokaler i den egna fastigheten, Centrumhuset i Laxå. Fastighetsbyrån i Örebro och norra länsdelarna säljs. Hagabergs Mekaniska förvärvar 70% av Vaggeryds Maskin AB.

2009

Fratrum förvärvar 20% i LABS Laxå Automationsbyggare AB, som i sin tur är delägare i Robotcenter Laxå AB.