Helägda bolag

Fratrum

Fratrum

Rastpunkt Laxå

RastPunkt Laxå

Laxå Bruk

Laxå Bruk

Laxå Bruk

Foodcourts & Hotels Renting

Laxå Bruk

Fratrum Förvaltning

Indeno

Indeno

Time

Timebutiken i Laxå