Miljö

Miljö

Fratrum vill ta ansvar både för vår omvärldsmiljö och för bolagens arbetsmiljö.

Följande punkter är koncernens policy:

Omvärldsmiljö

  • - minska miljöpåverkan genom vidareutveckling av produkter och tillverkningsprocesser

  • - minska energiförbrukningen och de utsläpp den ger upphov till.

  • - Sträva efter miljövänliga alternativ för uppvärmning, elproduktion och transporter.

  • - Utnyttja naturens resurser så skonsamt som möjligt.

  • - Stödja och respektera bevarandet av internationellt påbjudna mänskliga rättigheter.


Arbetsmiljö

  • - Verka för en positiv och utvecklande arbetsmiljö.

  • - Minska arbetsplatsernas hälso- och skaderisker.

  • - Inte diskriminera någon pga etniskt eller nationellt ursprung, religion, kast, handikapp, kön, ålder, sexuell läggning, medlemskap i fackförening eller medlemskap i politisk organisation.

  • - Tillämpa högt ställda krav på affärsetik och integritet.