Verksamhet och mål


Fratrums verksamhetsidé är att vara långsiktig ägare till onoterade bolag som har stor utvecklingspotential och goda framtidsutsikter. Målet är att genom ett aktivt ägande skapa tillväxt och mervärde i innehaven.

Koncernens bolag ska fokusera på operationell effektivitet, tillväxtfrämjande åtgärder och ges synergier bla genom gemensam kostnadsreduktion.